پیام فرستادن
Guangzhou Lie Jiang Electronic Technology Co., Ltd.
تامین کنندگان تایید شده star star star star star star
Guangzhou Lie Jiang Electronic Technology Co., Ltd.
 • اعتماد
  مهر
 • تایید
  تامین کننده
 • اعتبار
  بررسی
 • قابلیت کننده
  ارزیابی
از جانب: اطلاعات مورد نیاز
به:
 • Miss. Cindy (Guangzhou Lie Jiang Electronic Technology Co., Ltd.) آخرین ورود : 9 ساعت ها 16 دقایق پیش
موضوع:
موضوع شما باید بین 10-255 کاراکتر باشد.
پیام:
پیام خود را باید بین 20-3،000 کاراکتر باشد.
تلفن:
قیمت   پرداخت 
به عنوان مثال 10000 / رایانه های شخصی
مشخصات   توضیحات شرکت   زمان تحویل